Teodor
ПAPТEP
РАБОТНО ВРЕМЕ: 10:00 - 20:00
от Понеделник до Неделя

Website: www.teodor.bg
Телефон: 0878 35 35 77
Квадратура: m²

"ТЕОДОР" ® е запазена търговска марка на „ТЕОДОР” ЕООД – гр. Плевен. Фирмата е основана през 2000г. с основна дейност – производство и продажба на мъжки облекла. Понастоящем разполага с голям производствен капацитет и развита търговска мрежа от фирмени магазини в цялата страна.

"ТЕОДОР" ЕООД – гр. Плевен е изцяло българска компания, като 95% от производството се реализира на българския пазар.
• С течение на времето „ТЕОДОР” се утвърди като символ на качество и лукс. Доказателство за това са две първи места в периода 2001г. – 2005г. в изложението в НДК „ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО” и др.
• "ТЕОДОР"® се предлага в няколко модни линии:

- Класик – класически кройки в духа на традиционното мъжко официално облекло. Качествени платове и изработка. тази линия е универсална т.е. може да се ползва както в ежедневието така и по официални мероприятия.

- Luxury ( Лукс ) – предимно класически кройки, но изработени с най-добрите материали.

- Casual (Ежедневие и Спорт) - това е най-новата ни линия за съвременния модерен мъж, която успешно налага последните години. В тази линия няма строго официални облекла, но в нея отново, ще откриете почеркa – СТИЛ И КАЧЕСТВО - от изработката на плат до добавянето на последния детайл в облеклото.

Всеки мъж има правото да изрази себе си, да бъде специален. Това предлага на пазара „ТЕОДОР” с новата си услуга костюми по еталон. Огромен избор от кройки, материи и линии за гардероба на модерният мъж. В „ТЕОДОР” ще бъде задоволен всеки каприз на клиента. Защото знаем, че днешният Ви избор е утрешният Ви имидж.

Приемани дебитни и кредитни карти:


"TEODOR" ® is a registered trademark of TEODOR Ltd. - Pleven. The company was founded in 2000. It's main activity is production and sale of menswear. Currently has a large production capacity and developed trade network of shops across the country.

"TEODOR" Ltd. - Pleven is entirely Bulgarian company and 95% of production is sold on the Bulgarian market.
Over time, "TEODOR" has become a symbol of quality and luxury. Evidence of this are two firsts from 2001 to 2005 in the exhibition NPC "Choose the Bulgarian".

"TEODOR" ® is available in several fashion lines:
- Classic - classic patterns in the spirit of traditional men's formal wear. With its high quality materials and workmanship, this line is universal and can be used both in daily life and for formal occasions.
- Luxury - classical style, but made with the finest materials.
- Casual - This is the latest sports line, which successfully applied in recent years. There is no strict formal wear, but there again you will find - STYLE AND QUALITY - from the fabrics to the last detail.

Every man has the right to express themselves and to be special.
That's why we propose you our new service: suits made to measure. We have a huge selection of patterns, materials and lines of modern man's wardrobe.

In "TEODOR" we will satisfy every caprice of the customer, because we know that today it's your choice tomorrow it's your image.....

Accepted debit and credit cards: