Месец на кариерното развитие в Мол Габрово - Организирано от Европейски център за иновации, образование, наука и култура