ПИКАДИЛИ ПУСНА "ТОРБИЧКА ПОД НАЕМ" ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

Министър Нона Караджова подкрепи инициативата и върна първата торбичка за рециклиране в супермаркета

Търговската верига Пикадили започна да предлага “торбичка под наем” за първи път в България. Еднократните полидегралексови торбички ще са на цена от 5 стотинки, но всеки клиент, който си закупи такава, има възможност да я върне и да получи парите си обратно. По този начин Пикадили дава възможност на клиентите си да “наемат” торбичка и сами да решат дали да я върнат за рециклиране в магазина и да получат парите, които са дали за нея, или да я изхвърлят с риск да замърсят природата. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите, подкрепи инициативата и върна първата торбичка за рециклиране в супермаркет Пикадили в Сердика Център.

Във всички обекти на Пикадили в страната са поставени специални контейнери, в които клиентите могат да оставят използваните си еднократни торбички. Пикадили ще ги предава за рециклиране на Мегапорт ООД, и след преработка ще ги използва отново в търговската си мрежа.

Пикадили е социално отговорна компания и ние винаги сме се стремили да намаляваме максимално вредата си върху природата, както и да мотивираме клиентите си да правят същото. Като верига супермаркети нашите усилия са насочени главно към ограничаване използването на торбички за еднократна употреба. В момента можем да предложим на клиентите си лесен начин да допринесат за чистотата на техните градове, спазвайки трите основни принципа – reuse (многократна употреба) - чрез платнените чанти; recycle (повторно използване на суровините) – чрез торбичките под наем и reduce (намаляване на потреблението на торбички) - чрез хартиените пликове, които ще предложим в най-скоро време. Според нашите анкети екологичният ефект е от значение за много клиенти, а целта ни е до 2 - 3 години напълно да премахнем еднократните торбички”, коментира Николай Нешев, изпълнителен директор на Пикадили.

Замяната на найлоновите торбички с бързо разградими, както и пълната забрана на полиетиленовите опаковки, вече стана ключова политика за отделни фирми, индустрии, както и на държавно ниво, като личната мотивация на всеки гражданин е от изключително значение. Еко-кампанията на Пикадили, започнала в края на 2008 г., насърчава точно личния избор и отговорност на всеки.

Сподели