РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ / ЕТАЖ -1

ПAPТEP ЕТАЖ 1ЕТАЖ 2ЕТАЖ 3
Картинг - -101. Магазин 23,50 кв.м. - Дава се под наем-102. JYSK - магазин на дребно-103. Магазин 22,90 кв.м. - Дава се под наем-104. Магазин 18,10 кв.м. - Дава се под наем-105. Магазин 43,20 кв.м. - Дава се под наем-106. Магазин 28,80 кв.м. - Дава се под наем-107. Магазин 20,50 кв.м. - Дава се под наем-108. Магазин 34,30 кв.м. - Дава се под наем-109. Магазин 17,70 кв.м. - Дава се под наем-110. Магазин 18,60 кв.м. - Дава се под наем-111. Магазин 17,10 кв.м. - Дава се под наем-112. Магазин 17,10 кв.м. - Дава се под наем-113. Магазин 16,90 кв.м. - Дава се под наем-114. Магазин 22,20 кв.м. - Дава се под наем-115. Магазин 15,00 кв.м. - Дава се под наем-116. Магазин 15,00 кв.м. - Дава се под наем-117. Магазин 3,00 кв.м. - Дава се под наем-118. Магазин 3,00 кв.м. - Дава се под наем-119. Магазин 11,60 кв.м. - Дава се под наем-120. Магазин 70,80 кв.м. - Дава се под наемC1. Маса 2,43 кв.м. - Дава се под наемC2. Маса 1,62 кв.м. - Дава се под наемC3. Маса 1,62 кв.м. - Дава се под наемC4. Маса 1,62 кв.м. - Дава се под наемC5. Маса 2,43 кв.м. - Дава се под наемC6. Маса 2,43 кв.м. - Дава се под наемC7. Маса 1,62 кв.м. - Дава се под наемC8. Маса 1,62 кв.м. - Дава се под наемC9. Маса 1,62 кв.м. - Дава се под наем